Предприятия группы Метинвест Feedback

Єнакієвський металургійний завод
Results
 

На підприємстві діють такі стандарти:

 • «Аудити безпеки» 
 • «Порядок визначення корінних причин випадків» 
 • «Аналіз Безпеки Виконання Робіт» (АБВР) знаходиться у стадії впровадження (наказ ОД №64 від 21.03.11г.).
 • У березні почата робота по впровадженню «Системи Блокування/Маркування/ Перевірки» (БМП).   З метою організації роботи по впровадженню системи БМП виданий наказ, сформовані робочі групи, проведена ідентифікація технологічних процесів, обладнання, робіт підвищеної  небезпеки, де необхідне вживання БМП і визначена їх необхідна кількість.
 • Стандарт «Управління підрядними організаціями» заздалегідь був відпрацьован центром компетенції філії. Подальша робота по впровадженню Стандарту буде проведена після виходу наказу про введення стандарту на ПАТ «ЄМЗ». 
 • Проект Стандарту «Вимоги до спецодягу, спецвзутті та інших ЗІЗ для працівників підприємства» направлений у всі структурні підрозділи філії для ознайомлення.

Керівництво ЕМЗ реалізує одне із основних прав людини - працювати в безпечних умовах. У цьому напрямі постійно ведеться робота із створення у кожному структурному підрозділі гідних, безпечних і нешкідливих умов праці та надання працівникам соціальних гарантій.

Найважливішими пріоритетами Товариства в області безпеки праці і охорони здоров'я є:

 • впровадження комплексу організаційно-технічних заходів, направлених на профілактику виробничого травматизму; 
 • встановлення контролю над виробничими ризиками шляхом використання технічних засобів і організаційних заходів;
 • залучення всього персоналу до роботи по забезпеченню безпеки праці та охорони здоров'я; 
 • зниження рівня виробничого травматизму і профзахворювань; 
 • розробка і впровадження методів моральної та матеріальної мотивації з поліпшення роботи трудящих в області охорони праці;
 • навчання персоналу безпечним методам організації праці; 
 • підвищення рівня промислової безпеки виробничих об'єктів, забезпечення їх надійної і безаварійної роботи.

З метою ефективнішого управління ризиками на вировництві у 2006 році керівництвом Єнакіївського метзаводу було прийнято рішення про впровадження системи менеджменту промислової безпеки відповідно до стандарту OHSAS 18001-1999 та її сертифікації міжнародним технічним товариством «Бюро Верітас».

У грудні 2007 року робота по охороні праці на ЄМЗ  була сертифікована за вищезгаданим міжнародним стандартом, був отриманий сертифікат відповідності.  Єнакіївський метзавод став першим підприємством металургійної галузі України, що отримав такий сертифікат відповідності.

Система менеджменту промислової безпеки - це частина загальної системи управління, яка полегшує управління ризиками для безпеки праці і охорони здоров'я, що пов'язані із діяльністю підприємства. Вона включає до себе організаційну структуру, планування, види діяльності, процедури, робочі процеси і ресурси для розвитку, впровадження, досягнення, аналізу і підтримки в робочому стані політики організації в області безпеки праці та охорони здоров'я.