Предприятия группы Метинвест Feedback

Єнакієвський металургійний завод
Results
 

Турбота про довкілля

ЄМЗ є найбільшим промисловим підприємством м. Єнакієвого. Тому підприємство усвідомлюємо велику відповідальність за моніторинг стану довкілля, зниження шкідливої дії на неї. Цю роботу на підприємствах веде відділ охорони довкілля (ВОД).

Протягом шести останніх років підприємства успішно проваджують програму технічного переозброєння, у якій враховуються європейські стандарти екологічної безпеки. Пошук вирішення екологічних проблем здійснюється в двох напрямах:

  • технологічне, що пов'язане із пошуком та реалізацією ресурсо- та енергосбережних і маловідхідних технологій; 
  • економічні вирішення пріродозахисних пристроїв і технологій, що уловлюють і знешкоджують шкідливі викиди до атмосфери, скидання у водоймища, виробничі та  побутові відходи.

Відправною точкою реалізації плану стало будівництво першої машини безперервного лиття заготівки з установкою «ківш-піч», що було почате у 1999 році. У 2004 році була уведена до експлуатації МБЛЗ-2.

МБЛЗ дозволили не лише перейти до якісно нового методу виробництва заготівки, підвищити обсяги випуску готової продукції, але й скоротити викиди речовин,  забруднюють атмосферу.

У складі доменної печі №5 передбачені потужні високоефективні установки для очищення від пилу колошникового газу й аспіріруємого повітря від бункерної естакади, ливарного двору, складу окатишей та коксу.

Восені  2007 року депутатами на черговій сесії міської ради Єнакієвого  одноголосно був прийнятий проект екологічної програми охорони довкілля ЄМЗ до 2015 року. Проект є найважливішою складовою  масштабної програми реконструкції ЄМЗ, яка у свою чергу входить до плану стратегії розвитку «Метінвест Холдингу».

  • Проект екологічної програми ЄМЗ включає до себе дві основні частини: корінна модернізація виробничого обладнання і максимально ефективна утилізація відходів виробництва.
  • У рамках першого напряму запланована низка масштабних заходів: будівництво сучасних систем аспірації ДП-1 і ДП-3, будівництво газовідчистки аглофабріки, модернізація казанів конвертерів. Всього намічено 17 природоохоронних заходів, які дозволять понизити об'єми викидів речовин, що забруднюють атмосферу, водне середовище та грунт у два і більше разів.
  • Другий напрям націлений на максимально ефективну утилізацію відходів виробництва. Зокрема, почата  реконструкція об'єднаного шламонагромаджувача, йде реконструкція греблі сірчистої насосної станції, що дозволить виключити загрозу забруднення сірководнем р. Булавін. Також ЄМЗ планує відновити природний ландшафт у балці Беліков Яр шляхом рекультивації порушених земель.

Також на ЄМЗ у 2008 році почала діяти програма «Зелене кільце», у рамках якої планується озеленювати територію заводу і прилеглі до підприємства території. Стартувала програма з висаджування у квітні 2008 року у прізаводському сквері 40 дерев. Крім того, за підтримки ЄМЗ у чотирьох школах міста були висаджені фруктові сади. А еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (ЕНЦУМ) отримав у дарунок від заводу перший в місті дендрарій.

Ми усвідомлюємо, що своєчасне й повномасштабне вирішення питань охорони довкілля є запорукою не лише здоров'я наших співробітників і жителів міста, розвитку економіки, але й існування майбутніх поколінь в цілому.

У місті Макіївці філія також постійно виконує програму з поліпшення екології міста.

Виконання природоохоронних заходів в 2010 році:

  • Роботи з очищення оборотного ставка № 1 від відкладень мула.
  • Роботи з організації водозахисної зони р. Грузської. Витрати склали 229,0 тис. грн.
  • Вилучення доменного шлаку зі шлакових відвалів цеху доменного переділу. Кількість накопичених відходів понижена на 64813,0 тонн. 
  • Передача окалини (у тому числі із раніше накопиченого) споживачам на переробку склала 109,0 % від її створення. Складування понижене на 20151,136 тонн.