Предприятия группы Метинвест Feedback

Єнакієвський металургійний завод
Results
 

Охорона здоров'я

Керівництво ПАТ «ЄМЗ» і Макіївської філії бере на себе зобов'язання:

  • забезпечувати дотримання вимог законодавства, міжнародного стандарту OHSAS 18001-1999, галузевих та інших нормативних вимог Товариств, що регламентують діяльність в області безпеки праці та охорони здоров'я;
  • постійно удосконалювати систему менеджменту охорони праці; 
  • розробляти й упроваджувати комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці таі виробничого середовища;
  • проводити роботу з декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки; 
  • періодично інформувати і підтримувати відкритий діалог зі всіма зацікавленими сторонами в діяльності Товариств в області безпеки праці та охорони здоров'я.

Турбота про здоров'я своїх працівників тісно пов'язана із проходженням ними обов'язкових медоглядів. На підставі акту визначення контингенту осіб, що підлягають періодичному медичному огляду, щорік майже 4,5 тис.человік проходять обов'язковий профогляд. 

Для надання первинної медичної допомоги на підприємствах ЄМЗ діють 7 цілодобових медпунктів.